Ngày 12/3/2018 tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Cao Bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp học mầm non năm học 2017-2018.