Ngày 13 tháng 9 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phát động trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Phong trào thi đua " Đổi mới, sáng tạo trong dạy, học"