HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày 21/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo Hội nghị.
Dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có lãnh đạo và chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. Đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng cho biết, năm học 2016 - 2017, toàn ngành đã tập trung triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản theo chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học và đạt được một số kết quả. Cụ thể, trong năm 2016 - 2017, các địa phương đã rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo. Cả nước có 235 trường Đại học, Học viện, 37 viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sỹ, 32 trường Cao đẳng sư phạm và 2 trường Trung cấp sư phạm. Đối với nhóm cơ sở đào tạo giáo viên, hiện có 58 trường Đại học, 57 trường Cao đẳng, 40 trường Trung cấp có ngành đào tạo giáo viên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được nâng cao. Các địa phương đã triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Năm học 2016 - 2017, số lượng giảng viên trong các trường Đại học là 72.792  người. Trong đó, giảng viên có trình độ tiến sỹ là 16.514 người, thạc sỹ 43.065 người; chuyên khoa cấp 1 và chuyên khoa cấp 2 là 557 người; đại học, cao đẳng là 12.507 người. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ tăng 19,74% so với năm học 2015 - 2016. Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã công nhận 65 giáo sư, 638 Phó Giáo sư…

Công tác định hướng, phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh được quan tâm. Chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh được nâng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục cũng được tăng cường. Các cơ sở giáo dục cũng đã đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Một số địa phương và cơ sở giáo dục Đại học tăng cường hợp tác quốc tế; cơ sở vật chất phục vụ dạy học được đảm bảo; việc phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao được ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm.

Ngành đã thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp cơ bản trong đó có việc hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo; nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý các cấp; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; tăng cường công tác khảo thí và kiểm định; công tác truyền thông giáo dục được đẩy mạnh.

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương đã trao đổi về những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Các đại biểu đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học tới. Cụ thể như Bộ cần duy trì các chính sách ưu đãi, khuyến khích đối với học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; xem xét lại lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ở một số địa phương; rà soát lại đội ngũ giáo viên; tăng cường các hoạt động ngoại khóa, sáng tạo nghiên cứu khoa học kỹ thuật; tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng giáo dục; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác kiểm định chất lượng giáo dục; Bộ sớm nghiên cứu hợp nhất tiêu chí trường chuẩn quốc gia và tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục; sớm quy hoạch lại mạng lưới đào tạo sư phạm…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà toàn ngành Giáo dục Đào tạo đã đạt được trong năm học 2016-2017. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong công tác quản lý Nhà nước, quản trị trong các trường vẫn còn nhiều quy định cứng nhắc, không còn phù hợp; nhiều hội thi, cuộc thi vẫn còn hình thức, chưa thực sự vì học sinh; chậm đổi mới sách giáo khoa; tình trạng thừa - thiếu giáo viên còn nổi cộm. Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới toàn ngành giáo dục tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường, trong đó chú trọng giáo dục nhân cách cho học sinh cấp giáo dục mầm non và tiểu học; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các trường đại học; đẩy mạnh công tác quản lý giáo dục trên tinh thần phát huy cao nhất tính sáng tạo; tiếp tục đổi mới khâu ra đề thi; tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo trong cả nước; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh định hư

Nguồn tin: caobang.gov.vn