05:26 EDT Thứ tư, 20/09/2017
   

Văn bản mới

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
       
TT Đơn vị Chức vụ Cơ quan
1 THPT Thông Nông Hiệu trưởng 3.875.277
3.875.166
P. Hiệu trưởng  
P. Hiệu trưởng  
2 THPT Quảng Uyên Hiệu trưởng 3.820.103
P. Hiệu Trưởng 6.286.137
   
3 THPT Thạch An Hiệu trưởng 3.840.144
P. Hiệu trưởng  
4 THPT Canh Tân Hiệu trưởng  
5 THPT Bảo Lâm Hiệu trưởng 3.885.519
P. Hiệu trưởng  
P. Hiệu trưởng  
6 THPT Phục Hoà Hiệu trưởng 3.822.151
7 THPT Bảo Lạc Hiệu trưởng 3.870.312
P. Hiệu trưởng  
P. Hiệu trưởng  
8 THPT Thị xã Hiệu trưởng 3.856.536
P. Hiệu trưởng 3.953.502
P. Hiệu trưởng 3.502.034
9 THPT Chuyên Hiệu trưởng 3.857.266
P. Hiệu trưởng 3.857.271
P. Hiệu trưởng 3.857.271
10 THPT Cách Linh Hiệu trưởng 3.822.776
P. Hiệu trưởng 3.822.776
11 THPT Thông Huề Hiệu trưởng 3.605.104
P. Hiệu trưởng  
12 THPT Nà Giàng Hiệu trưởng 3.863.188
P. Hiệu trưởng  
13 THPT Hạ Lang Hiệu trưởng 3.830.252
P. Hiệu trưởng  
P. Hiệu trưởng  
14 THPT Nà Bao Hiệu trưởng 6.278.716
P. Hiệu trưởng  
P. Hiệu trưởng  
15 THPT Bằng Ca Hiệu trưởng 3.835.412
P. Hiệu trưởng "
P. Hiệu trưởng "
16 THPT Bản Ngà Hiệu trưởng 6.276.586
17 THPT Nguyên Bình Hiệu trưởng 3.872.157
P. Hiệu trưởng 3.872.157
P. Hiệu trưởng 3.872.281
18 THPT Bế Văn Đàn Hiệu trưởng 3.758.379
P. Hiệu trưởng 3.758.623
P. Hiệu trưởng 3.758.623
19 THPT Tĩnh Túc Hiệu trưởng 3.871.127
P. Hiệu trưởng 3.871.127
20 THPT Trùng Khánh P. Hiệu trưởng 3.826.120
P. Hiệu trưởng 3.826.120
21 THPT Pò Tấu Hiệu trưởng 2.218.556
P. Hiệu trưởng 3.605.490
6.270.228
22 THPT Lục Khu Hiệu trưởng  
23 THPT Hà Quảng Hiệu trưởng 3.862.416
P. Hiệu trưởng  
P. Hiệu trưởng  
24 THPT Quang Trung Hiệu trưởng 3.507.586
P. Hiệu trưởng 3.507.568
25 THPT Trà Lĩnh Hiệu trưởng 3.880.178
P. Hiệu trưởng 3.880.178
26 THPT Cao Bình P. Hiệu trưởng 3.760.213
P. Hiệu trưởng 3.760.733
27 THPT Hoà An Hiệu trưởng 3.860.111
P. Hiệu trưởng  
P. Hiệu trưởng  
28 THPT Đống Đa Hiệu trưởng 3.820.197
P. Hiệu trưởng  
29 THPT DTNT Tỉnh Hiệu trưởng 3.750.760
P. Hiệu trưởng  
P. Hiệu trưởng  
CÁC TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ
       
TT Đơn vị Chức vụ Cơ quan
1 Bảo Lâm Hiệu trưởng 3.885.469
P. Hiệu trưởng  
2 Thạch An Hiệu trưởng 3.840.423
P. Hiệu trưởng 3.840.422
3 Trà Lĩnh Hiệu trưởng 3.880.147
P. Hiệu trưởng  
P. Hiệu trưởng  
4 Hạ Lang Hiệu trưởng 3.830.571
5 Nguyên Bình Hiệu trưởng 3.872.533
P. Hiệu trưởng 3.872.163
P. Hiệu trưởng 3.872.163
6 Bảo Lạc Hiệu trưởng 3.870.923
P. Hiệu trưởng 3.870.298
P. Hiệu trưởng  
7 Hà Quảng Hiệu trưởng 3.862.130
P. Hiệu trưởng  
8 Quảng Uyên Hiệu trưởng 3.820.968
P. Hiệu trưởng 3.821.068
9 Thông Nông Hiệu trưởng 3.875.276
P. Hiệu trưởng 3.875.276
10 Hòa An Hiệu trưởng 3.861.757
P. Hiệu trưởng 3.861.757
11 DTNT Tỉnh Hiệu trưởng 3.750.121
P. Hiệu trưởng  
P. Hiệu trưởng  


 

Tin tức – Sự kiện

Chỉ đạo điều hành

Dự án đầu tư

Chuyên mục

Văn bản

Quy hoạch - Kế hoạch

Giới thiệu

Thủ tục hành chính
Hệ thống QLCL

Liên kết 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 32
  • Hôm nay: 1142
  • Tháng hiện tại: 32216
  • Tổng lượt truy cập: 4188338