22:51 EDT Thứ năm, 21/09/2017
   

Văn bản mới

Giới thiệu về Sở Giáo dục và Đào tạo
 
THÔNG TIN CHUNG VỀ VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
  Địa chỉ:    Số 035- Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng
  Điện thoại (Văn thư)    0263.852223  
                    ( Một cửa): 026.3858.959                     
 Fax:   0263853.680
  Website: http://socaobang.edu.vn
 
 
1. LÃNH ĐẠO NGÀNH    
  GIÁM ĐỐC    
  Điện thoại:               CQ:  026.3.852.222  
  PHÓ GIÁM ĐỐC PHAN VĂN GIÁP      
  Điện thoại:         CQ:  026.3857.772 DD:    0915.349.865
  PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NGUYỄN MAI PHƯƠNG  
  Điện thoại:   CQ:   026.3.850.409 DD:   0982.854.568
  PHÓ GIÁM ĐỐC VŨ  VĂN  DƯƠNG                  
  Điện thoại:   CQ:   0263.855.442  DD:    0912.616.513
2. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG   
2.1. Phòng Giáo dục Mầm non:   Số chuyên viên:   01; ĐT: 026.3.856.932
  Trường phòng: Lương Ngọc Ánh DĐ:0917.630.688
  Phó trưởng phòng: Nguyễn Thu Hằng DĐ: 0124.78.75.948
2.2. Phòng Giáo dục Tiểu học: Số chuyên viên:   01; ĐT: 026.3.856.428
  Trưởng phòng: Nông Trọng Trình  DĐ: 0982.477.055
  Phó trưởng phòng: Ma Vĩnh Tường DĐ: 0967.066.566 
2.3. Phòng Giáo dục Trung học: Số chuyên viên:    ; ĐT: 026.3.856.427
  Trưởng phòng:            Phạm Hồng Quang DĐ: 0919.529.037
  Phó trưởng phòng: Nguyễn Thế Phong DĐ: 0945.978.268
  Phó Trưởng phòng Nguyễn Sơn Hà  
2.4. Phòng Giáo dục Thường xuyên Số chuyên viên:    ; ĐT: 026.3.852.220
  Trưởng phòng: Nông Văn Dương DD: 0915.079.264
  Phó phòng Lục Thị Lê DD: 0988.830.577
2.5. Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp: Số chuyên viên:    01; ĐT: 026.3.852.790
  Trưởng phòng: Vũ Kim Anh  DD: 0912.314.022
  Phó trưởng phòng: Lý Thị Trang Hòa DD: 0973.271.348
2.6. Thanh tra Sở: Số chuyên viên:    03; ĐT: 026.3.856.429
  Chánh thanh tra: Bùi Duy Tuân DD: 0912.477.146
  Phó chánh thanh tra: Hoàng Đàm Thanh DD: 0945.675550
  Phó Chánh thanh tra Nguyễn Xuân Hiến  
2.7. Phòng Tổ chức cán bộ: Số chuyên viên:    01; ĐT: 026.3.854.392
  Trưởng phòng: Lục Văn Dương  DD: 0912.59.49.39
  Phó trưởng phòng: Hoàng Việt Dũng DD: 0982.236.567
  Phó trưởng phòng:  Trương Anh Tiến DĐ: 0913.067.287
2.8. Phòng Kế hoạch-Tài chính: Số cán bộ, chuyên viên: ; ĐT: 026.3.850.605
  Trưởng phòng Hoàng Thẩm Quyền  DD: 0915.356.647
  Phó trưởng phòng: Nguyễn Lan Hương  DD: 0945.740.570
  Phó trưởng phòng: Bùi Quang Vinh  
2.9. Văn phòng: Tổng số CB,CNV:     11; ĐT: 026.3.856.930
  Chánh Văn phòng: Nguyễn Thanh Hiền DD: 0966.560.666
  Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Thanh Hải   DD: 0961.821.111
  Phó Chánh Văn phòng: Tống Mai Hương DD: 
2.10. Phòng Khảo thí và QLCL GD Số cán bộ, chuyên viên:    04; ĐT: 026.3.950.256
  Trưởng phòng: Phạm Viết Thành DD: 0915.424.760
  Phó trưởng phòng: Nguyễn Cao Sơn    DD: 0982.248.468
  Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Tuyết Mai  
2.11. Phòng GDDT&CTHSSV Số cán bộ, chuyên viên:    03; ĐT: 026.3.755.888
  Trưởng phòng: Tô Thị Thu Trà  
  Phó trưởng phòng: Triệu Huỳnh Tấn    DD: 0914.040.638
  Phó trưởng phòng:    
 
 

Tin tức – Sự kiện

Chỉ đạo điều hành

Dự án đầu tư

Chuyên mục

Văn bản

Quy hoạch - Kế hoạch

Giới thiệu

Thủ tục hành chính
Hệ thống QLCL

Liên kết 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 1896
  • Tháng hiện tại: 35293
  • Tổng lượt truy cập: 4191415