Saturday, 23/02/2019 - 02:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Cao Bằng
Việc tổ chức các điểm thi như trong quy chế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh nhưng sẽ đặt ra những khó khăn cho công tác tổ chức coi thi. Bộ GD&ĐT sẽ có những biện pháp gì để khắc phục khó khăn này?

Việc tổ chức các điểm thi như trong quy chế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh nhưng sẽ đặt ra những khó khăn cho công tác tổ chức coi thi. Bộ GD&ĐT sẽ có những biện pháp gì để khắc phục khó khăn này?

Hỏi: Việc tổ chức các điểm thi như trong quy chế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh nhưng sẽ đặt ra những khó khăn cho công tác tổ chức coi thi. Bộ GD&ĐT sẽ có những biện pháp gì để khắc phục khó khăn này?  
Chế độ đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số

Chế độ đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số

Hỏi: Hiện tại, tôi là sinh viên năm thứ hai tại một trường đại học công lập và là người dân tộc thiểu số. Gia đình tôi nằm trong xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, ...