Trong thời gian 5 ngày từ ngày 28/7 đến ngày 1/8/2018 Ban tuyên giáo Huyện Ủy và Phòng giáo dục đào tạo đã mở 5 lớp tập huấn bồi dưỡng chính trị hè 2018 cho hơn 650 giáo viên Tiểu học, THCS và Mầm non trong toàn Huyện.